alfabetik sıraya göre - İngilizce çeviri - örnekler Türkçe - Reverso Context

"alfabetik sıraya göre" metninin Reverso Context tarafından Türkçe-İngilizce bağlamda çevirisi: Pek çok hastanede klinik kayıtları alfabetik sıraya göre ... - https://context.reverso.net/%C3%A7eviri/t%C3%BCrk%C3%A7e-ingilizce/alfabetik+s%C4%B1raya+g%C3%B6re

World

Blogs

Trends

Casinos

Source